คู่มือการใช้งาน"HTC Media Link HD"

รวมวิธีการใช้งาน HTC เบื้องต้น

คู่มือการใช้งาน"HTC Media Link HD"

Postby HTCsociety » Mon Jun 18, 2012 12:28 pm

คู่มือการใช้งาน"HTC Media Link HD" อุปกรณ์เสริมไว้ใช้ควบคู่กับ HTC One X MediaLink HD เป็นอุปกรณ์แชร์เนื้อหาแบบไร้สาย ท้ังภาพ เสียง หนังและเกม สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายตามความต้องการของคุณ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ที่มา facebook.com/HTCthailand
Twitter @HTCsociety
User avatar
HTCsociety
Site Admin
 
Posts: 1244
Joined: Thu Feb 24, 2011 2:22 pm

Return to Tips & Trick

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests